Đồ thủ công-CEO Amazon Global Selling Việt Nam: Chổi đót còn bán được 13 USD