đo thân nhiệt-Vụ 23 người vừa rời khu cách ly tập trung đã đến quán nhậu: Nhắc nhở, rút kinh nghiệm

Xem thêm