độ phân giải HD-YouTube thay đổi định nghĩa độ phân giải video: 720p không phải HD, 1080p trở lên mới là HD