dở khóc dở cười-Vừa đứng lên có việc riêng thì học trò khúc khích cười, cô giáo ngượng chín mặt vì chiếc quần đang mặc

Xem thêm