Đỗ Hoàng Minh-Thiếu gia Tân Hoàng Minh, ông chủ Asanzo ngồi ghế Shark Tank mùa 3