dỡ chốt phân vùng-Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ'