độ bền-iPhone 12 Pro bị tróc sơn chỉ sau vài ngày lên kệ