đình chỉ nhiệm vụ-Nữ cán bộ phản ánh vụ đưa tang đông người bất ngờ bị tạm đình chỉ nhiệm vụ