điều trị bệnh nhân Covid-19-Dịch tiếp tục phức tạp, Hà Nam lập 2 bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19