điều nên làm khi thang máy rơi-Đang đi lên cao mà gặp phải sự cố rơi thang máy bất ngờ, bạn nhất định phải nhớ kỹ những 'bí quyết' này để thoát nạn an toàn