điều hòa giá rẻ-Điều hòa giá 5 triệu đồng 'cháy' hàng ngày nắng nóng, của rẻ có là của ôi?