điều chỉnh giá xăng-Giá xăng giữ nguyên, dầu giảm mạnh