Diễn viên Thương Tín-NSND Hồng Vân xót xa vì sự tiều tụy, già nua của Thương Tín