diễn viên Phạm Băng Băng-Làm việc quá sức khiến Phạm Băng Băng xuống sắc chẳng khác nào bà thím?