diễn viên-Nghệ sĩ Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Xem thêm