Điện thoại bốc cháy-Video: Chiếc điện thoại để không trên bàn bất ngờ tóe lửa một cách khó hiểu rồi bốc khói đen kịt cả căn phòng khiến nhiều người kinh hãi