Điện thoai Apple-iPhone X giá 3,6 triệu đồng, ham rẻ mà quá mang nợ