Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam-Thêm 12 người nhập cảnh nhiễm Covid-19, Việt Nam có 1.160 ca bệnh

Xem thêm