diễn biến dịch Covid-19 tại TPHCM-TP. HCM: Công an phát hiện 50 F0 đi qua chốt, có giấy đi đường