điểm nóng ùn tắc-Video: Xén dải phân cách, thi công hầm chui ‘giải cứu’ điểm nóng ùn tắc giao thông