điểm check in-Chủ tượng Nữ thần Tự do phiên bản 'đột biến' ở Sa Pa: 'Bỏ tiền và nước mắt, nhưng sản phẩm bị ném đá, đau lắm!'