dịch ở Bắc Giang-Phát sinh ổ dịch mới ở thành phố Bắc Giang