dịch covid ở Mỹ-Ông Trump: 'Tôi không ngủ nổi khi nghĩ về những người tử vong do COVID-19, không ai đau đớn hơn tôi'

Xem thêm