Dịch COVID ở Đồng Nai-Đồng Nai thêm 130 ca dương tính SARS-CoV-2