dịch covid ở Đà Nẵng-Video: Một tháng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng