dịch covid ở Đà Nẵng-Đi xe khách với người ho, sốt từ Đà Nẵng về, nam thanh niên vào khách sạn trốn cách ly