dịch Covid-19 ở Việt Nam-Chiều 3/1, Việt Nam ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19

Xem thêm