dịch covid-19 ở Phú Thọ-Phú Thọ: Cho phép mở lại spa, nhà hàng, quán ăn từ ngày 15/11