dịch covid-19 ở Đồng Nai-Một công ty phát hiện ổ dịch, tự ý để hàng chục ca mắc Covid-19 về cộng đồng