Dịch Covid-19 ở Bắc Giang-Đang đi cách ly tập trung, 3 người đàn ông vẫn tụ tập uống rượu

Xem thêm