di dời chung cư-TP.HCM xây mới, di dời hàng loạt chung cư chờ sập