đi chơi-Khoe màn tụt cổng 'trốn nhà' đi chơi như phim, cô gái trẻ bị dân tình xúm vào chỉ trích: 'Có khác nào vẽ đường cho trộm vào nhà không?'

Xem thêm