đều như vắt tranh-Đều như 'vắt chanh' hay 'vắt tranh', vì sao 90% người trả lời sai?