Đeo khẩu trang-Không chịu đeo khẩu trang trên máy bay, người đàn ông bị phi hành đoàn thả xuống đảo đồng không mông quạnh rồi... bay mất

Xem thêm