​ Đề xuất xây trung tâm thương mại ngầm-Hà Nội nghiên cứu xây trung tâm thương mại ngầm dưới quảng trường sân Mỹ Đình