đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung-Nếu xác định hành vi đưa 10.000 USD cho cựu cán bộ CA là hối lộ, ông Nguyễn Đức Chung có thể bị xử lý thế nào?
Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: object_category

Error Traces :

I apologise for any inconvenience