đầu tư vàng-Giá vàng dù giảm vẫn cao hơn thế giới gần 9 triệu đồng/lượng