đầu tư vàng-Giá vàng tiếp tục tăng, hướng mốc 58 triệu đồng/lượng