đầu tư vàng-Giá vàng thế giới thấp hơn trong nước 1 triệu đồng/lượng