đấu trí tập 17-Đấu trí tập 17: Vũ bị 'đâm sau lưng' nhưng vẫn quyết theo đuổi vụ án kit test