đau thắt ngực-Đặt chậu nước đá trước mặt và làm việc này, bạn sẽ biết ngay liệu mình có mắc bệnh tim hay không