Đấu súng-Nổ lớn, đấu súng khi máy bay chở Thủ tướng Yemen hạ cánh

Xem thêm