đầu bết-Góc bất lực: Cô gái cả tuần không gội đầu khiến tóc bết tới mức đành phải dùng kéo cắt luôn cả cụm