Đặt tên cho con và cái kết-Ông bố họ Cố nhờ dân mạng đặt tên con, lội 8000 bình luận đọc xong cười sái quai hàm