đất nền-Đại gia ôm tiền 'tháo chạy' khỏi hai thị trường bất động sản lớn