đặt hàng qua mạng-Thêm 1 tai nạn mua bán online, lần này éo le đến mức hàng không giống hình chưa thấm vào đâu