Đập vỡ kính ô tô trộm cắp-Đập vỡ kính ô tô để trộm tài sản nhưng chỉ lấy được tai nghe và sạc điện thoại