đập phá tài sản-Gã thanh niên nhiều lần 'khủng bố', đốt nhà người khác vì ganh ghét