dập ổ dịch buddha bar-TP.HCM: Hơn 300 người không quản ngày đêm dập ổ dịch Buddha Bar