Đánh nhập viện-Nợ 20 triệu đồng, vợ bị dọa chặt tay, chồng bị đánh nhập viện