đánh người-Nhóm người lạ mặt xông vào trường, bắt 3 học sinh đi đánh đập dã man, nhấn đầu xuống bùn lầy

Xem thêm