đáng lên án-Kết hôn 3 năm, người vợ chẳng dám đẻ vì một lý do, nghe đến lời chống chế phản bác của chồng mà càng thêm ngao ngán!