Đăng Khôi phẫu thuật-Ca sĩ Đăng Khôi nhập viện phẫu thuật